Naturströvarna-barngruppen

Vi träffas nu på lördag den 25 Oktober kl 10.00 (håller på till ca 1130)

Plats: Tjärnbergets lägerplats på murberget

Vi träffas på Maratonsgatan 44-46 för gemensam promenad till lägerplatsen

Utrustning kläder efter väder, vattenflaska, frukt

För mer information och anmälan – kontakta

Michel Gonzalez-Velles
Mobil: 076-7851969
E-post: migo@telia.com

Berit Söderlindh-Nordstrand
Mobil: 070-5970337
E-post: berit.soderlindnordstrand@telia.com

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se