Ombudsmöte FUB Västra Götaland – Restaurang Galejan i Lidköping

Fub:s lokalföreningar i Västra Götaland kallas härmed till Ombudsmöte den 7 april 2018 klockan 10.00.

Vi träffas på Restaurang Galejan Framnäsvägen 2 Lidköping

Kaffe och fralla serveras från klockan 09.30 och vi äter lunch klockan 12.30 och vi avslutar dagen klockan 15.30

På programmet:

Sedvanliga mötesförhandlingar

Information från Läns FUB Västra Götaland

Inför Förbundsstämman

Enligt stadgarna representeras varje lokalförening enligt följande: 

”Ombud Lokalförenings ordförande är självskrivet ombud. Dessutom äger varje lokalförening rätt att utse ett ombud för varje påbörjat 25-tal medlemmar upp till 100 medlemmar, samt därefter ett ombud för varje påbörjat 100-tal.”

Eventuella motioner skall vara kansliet tillhanda senast 31 mars 2017.

Anmälan till ombudsmötet görs till FUB Västra Götalands kansli senast 2 april 2018 på:

telefon 0703789779 eller e-post vg@fub.se eller per post FUB VG Hästhagsvägen 3 53153 Lidköping.

FUB Västra Götaland/styrelsen

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se