Rättssäkerhet för personer med funktionsnedsättning

En föreläsning av juristen Therese Bäckman 

Läs hela inbjudan under bilagor

Bilagor

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se