Rundabordssamtal om LSS

För särskilt inbjudna gäster hölls ett rundabordssamtal den 3 oktober på Scandic Continental, Stockholm. 

Personer som har egna erfarenheter berättade vad LSS-insaterna betyder i deras liv för Désirée Pethrus, regeringens särskilda utredare för att se över LSS och assistansersättningen, och utredningens huvudsekreterare Anders Viklund.

LSS är den viktigaste frågan för FUB:s målgrupp just nu. LSS möjliggör full delaktighet i samhället och jämlika levnadsvillkor.

Läs på nyhetsplats om FUB:s rundabordssamtal om LSS.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se