Samråd

1 Stöd och service i olika boendeformer (FUB) Se mer text nedan
2 Namn på verksamhetsområde 4 i nya organisationen (Staden)
3 Mål för verksamhet 4 (Staden)
4 Information om hälso- och sjukvårdsansvaret från 1;a oktober (staden) 
 

Senast uppdaterad:
onsdag 1 juli 2015
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se