Samverkan Kultur och Fritid

Mötet hålls på Rådhuset i Falkenberg. Vi fortsätter arbeta för att få fram ”Följa med kort” och utvärderar sommarens aktiviteter m.m.
Inger, Karin och Elisabeth deltar.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se