Samverkan med Attendo 4/5

Idag samverkar vi för sista gången med med Cecilia som chef för Attendo på Murarevägen 30. 
Under sommaren kommer Louise Nobelius att överta chefsskapet.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se