Samverkan med Kultur o Fritid 28/9

Vi träffar Kultur och Fritid för samverkan kring aktiviteter och framför allt för att få lägesrapport om Följa med kortet.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se