Samverkan om allhusflytten

Preliminärt datum.

På vårt FUB-styrelsemöte diskuterades nedanstående förslag. Det är ngt vi gärna vill samtala om nästa gång.
 
Inre Ringen – Tidigare Klippan har bytt namn. Hanna sitter i valberedningen i Länsavdelningen. Hanna vill starta upp en enhet här på Lidingö. Inre Ringen är en föreningsenhet som drivs av de funktionshindrade själva. Vi beslöt att ta upp frågan med Allhuset om inte de kan hjälpa till att starta upp denna verksamhet.
 
Fler aktiviteter för 30+:are. Mats och Hanna påpekade att det finns mycket få fritidsaktiviteter och mötesplatser för de lite äldre som valt att idag inte nyttja Allhuset där företrädesvis unga är. Aktiviteter på helger, musikrelaterade aktiviteter som allsång, körsång, mello efterfrågas. Vi beslöt att ta upp även denna fråga med Allhuset.
Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se