Samverkansmöte med Humana omsorg

Åter träffar vi Humana och diskuterar aktuella frågor. Denna gång i deras nya lokaler på Sandgatan 15.
Karin, Monica och Elisabeth deltar.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se