Samverkansmöte med Nytida

FUB samverkar med Nytida.
Plats: Murarevägen 
Inger o Karin tar upp aktuella samverkansfrågor.
Nytida använder ett förfrågningsunderlag i kombination med genomförandeplan. I vilket syfte vill vi veta.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se