Seminariehelg FUB Västra Götaland 2017 – Vann Spa, Brastad

Seminariedagar
Den 21 och 22 oktober inbjuder FUB Västra Götaland och Studieförbundet Vuxenskolan till seminariehelg på Vann Spa Hotell och Konferens. 
Seminariehelgen är öppen och gemensam för alla FUB:are.
Se inbjudan i separat dokument under fliken bilagor nedan. 
Seminariet startar lördag den 21 oktober kl 10.00
Seminariet avslutar den söndag 22 oktober ca kl 16.00
Föreläsare
Ann Sörbo – Hjärnan måste ha roligt” är rubriken på föreläsning. Ann Sörbo är rehab medicinläkare på Treklöverhemmet Ljungskile.
Zarah Melander ombudsman Riksförbundet FUB. Zarah kommer att prata om skolfrågor och här kommer resultatet av den enkät som gjorts genom FUB Västra Götaland att  presenteras.
Maria Sundström kanslichef riks-FUB pratar om FUBs prioriterade arbetsområden.
Mia Bobzow , ”Om respekt och att sätta gränser.” Föreläsare  från Forum Skill. Denna föreläsning är anpassad för FUB medlemmar med funktionsnedsättning.
SignUp underhåller med musik och teckensång.
Kostnad: FUB medlemmar 1.000 kr/person i dubbelrum. (Tillägg enkelrum 400:-).
FUB medlemmar med egen utvecklingsstörning pris 600:-/person. (Tillägg enkelrum 400:-).
Anmälan,  mejl: vgregion@sv.se, se under ”Läs-mer-text” vad som ska stå i anmälan.
Sista anmälningsdag är 15 september.
Upplysningar om seminariet FUB Västra Götaland tel. 070-378 97 79.

Senast uppdaterad:
måndag 11 september 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se