Slutkonferens projektet ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet”

– Vad behövs för att öka den digitala delaktigheten för personer med måttlig utvecklingsstörning? 

Projektet har utvecklat två distanskurser:

  • En tvåårig kurs för personer med måttlig utvecklingsstörning som har gått i gymnasiesärskola
  • En nätbaserad kurs för deras stödpersoner på hemmaplan

– Vi har sett många inspirerande exempel på personlig utveckling men även stött på utmaningar, berättar projektledare Kerstin Gatu. Under dagen får du ta del av målgruppens fantastiska utvecklingsmöjligheter, konkreta exempel på hur man arbetar med anpassad IT och erfarenheter kring vilka aktörer behöver samverka för att nå framgång.

Plats: Stockholm

Konferensen kostar inget, men om du anmäler dig, men inte kommer, kostar det 500 kronor.

Anmälan – klicka här
Begränsat antal platser, först till kvarn!

Mer information om projektet på www.sikta.nu eller på projektets facebookssida Anpassad IT.

Projektet ”Anpassad IT – vägen till digital delaktighet” drivs av FUBs forskningsstiftelse ALA i samarbete med Mora Folkhögskola samt Rättviks och Mora kommuner och får pengar från Arvsfonden.

Arvsfondens logotyp 

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se