Styrelsemöte

FUB Göteborgs styrelse träffas.
Styrelsen har sammanträde på Lillatorpsgatan 10.
Då pratar vi om frågor som är viktiga för föreningens medlemmar.
Det kan handla om olika frågor som boende, daglig verksamhet.
Vi pratar om färdtjänst och olika aktiviteter som vi planerar för våra medlemmar som exempel.

Senast uppdaterad:
onsdag 7 december 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se