Styrelsemöte FUB Göteborg

Sista styrelsemötet för året hålls den 28 november kl 18-20.

 

Styrelsen FUB Göteborg 2016

Ordförande 

Anne Leffler, leffler.anne@gmail.com 

1:e vice ordförande

Erica Olsson, erica.olsson@telia.com 

2:e vice ordförande

Lena Hasselgren, lena.hasselgren@comhem.se 

Kassör

Marianne Bengtson, marianneb@kortedala.com

Ledamot

Gunnel Sörensen, Mobil: 0707-18 63 88

Ledamot

Åsa Granbom, asa.granbom@tele2.se

Ledamot

Gunnel Ljungberg, nunne55@hotmail.com

Ersättare                                                 

Christina Fridén Svahn, Mobil: 0705-31 65 00

Ersättare                                                                      

Ingrid Olsson, Ingridolsson20@gmail.com 

Ersättare     

Margareta Elmberg, marg.elmberg@gmail.com 

Ersättare

Caroline Mårtensson, martensson.caroline@gmail.com

 

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se