Styrelseutbildning på Katrineberg

En basutbildning för styrelsemedlemmar hålls på Katrinbergs Folkhögskola.

Under dagen hoppas vi att vi kommer att lära oss mycket. Kia Mundebo är en av föreläsarna under dagen.

Mer urförligt program hittar du under Bilagor

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se