Temadag Rättighetslagstiftning

Handikappsföreningarna i Östergötland bjuder in alla till en temadag för att sprida kunskap och stärka användningen av svensk rättighetslagstiftning, som har sin grund i alla människors lika värde

 

Läs mer under Bilagor

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se