Temakväll etik och teknik

Vi har tekniken men har vi etiken?

Idag kan ett enkelt blodprov berätta mycket om en enskild människas genetiska uppsättning sjukdom och sjukdomsanlag.

Vad innebär den växande användningen av nya diagnostiska tekniker för kommande generationer?

Fosterdiagnostik aktualiserar flera etiska frågor vars svar har betydelse för synen på och respekten för människovärdet. Det berör självbestämmande, integritet samt rättvise och prioriterings aspekter.

Läs hela inbjudan under bilaga

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se