Hoppa till innehåll

Tematräff i Stockholm om minskade LSS-insatser

onsdag 15 mars kl 17:30 till kl 20:30

Under 2023 kommer FUB undersöka att LSS-insatser minskar.

I lagen LSS finns tio insatser. Sex av dem har minskat, alltså att färre personer får dem, under de senaste tio åren. Trots att det har blivit fler människor i Sverige.

FUB kommer ordna fem tematräffar under våren om minskade LSS-insatser.

På tematräffarna kommer vi samla in medlemmarnas erfarenheter av att ansöka om LSS-insatser och få avslag på ansökan. Det är viktig kunskap för FUB:s arbete för att återupprätta LSS.

Den här träffen är i Stockholm och görs i samverkan med ABF.

Lokal: ABF-huset, Sveavägen 41. Länk till karta.

Anmäl dig till tematräffen i Stockholm här!

Sista anmälningsdag är den 8 mars.

FUB bjuder på kaffe/te och en matig macka. Det är gratis att vara med på tematräffen, men du behöver betala själv om du ska resa och kanske övernatta.

De andra tematräffarna blir i Umeå, Borlänge, Skövde och Hässleholm.

Läs mer

Vi vet att det är vanligt med avslag med hänvisning till rättsfall. Socialstyrelsen har visat (2015) att kommunala riktlinjer i många fall begränsar möjligheten att få en insats.

Det saknas nationell statistik över hur många ansökningar om LSS-insatser som avslås. Kommunen är skyldig att informera om sin verksamhet och verka för att personer som behöver insatser får sina behov tillgodosedda och möjlighet att leva som andra. Det är dock okänt hur vanligt det är att kommunerna låter bli att informera om rätten till olika LSS-insatser. Vi vet inte heller hur vanligt det är att kommunerna ger muntlig information om att det inte är någon idé att ansöka.

Under tematräffarna kommer vi i workshopform samla in deltagarnas erfarenheter av att ha blivit nekad/fått minskad LSS-insats eller av att ha blivit avrådd att ansöka. En workshop kommer vara anpassad för medlemmar med IF. De samlade erfarenheterna kommer användas i FUB:s intressepolitiska arbete.

FUB:s granskning syftar till att få en uppfattning om hur vanligt det är att FUB:s medlemmar får avslag på ansökan om LSS-insats samt undersöka hur vanligt det är att personer med IF inte ansöker och orsakerna till detta. Resultatet ska sedan användas i FUB:s intressepolitiska arbete med att återupprätta LSS.

De bärande principerna i LSS – om självbestämmande, goda levnadsvillkor och att kunna leva som andra – förstärks av de globala målen i Agenda 2030, och dessutom av artikel 19 i Funktionsrättskonventionen. Där står det att alla med funktionsnedsättning har rätt till det stöd som behövs för att de ska kunna vara fullt delaktiga och inkluderade i samhället. Alla personer med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar till ett självständigt liv med möjligheter till sysselsättning, utbildning, familj och relationer.