Träff – Föräldrar med vuxna funktionshindrade ”barn”

Välkomna till FUB – gården 19/4 kl 19-21 – fika ingår.

Mötet hålls av vår medlemsrådgivare Eva Nilsson.  

Kvällens agenda: 

  • Skillnaden på LSS och SOL.
  • ”Bra boende” – Bostad med särskild service enl LSS eller SOL, Gruppbostad ………
  • God man – ekonomi-sörja för person- bevaka laglig rätt. 
  • Överförmyndarnämnden ofm@varberg.se
  • Läkarintyg.
  • IP – individuell plan- LSS handläggare håller i mötet. God man / förälder/vårdnadshavare + det  vuxna barnet bestämmer vilka som ska delta på detta möte. Du meddelar LSS handläggaren vilka hon ska bjuda in och vilken tid som kan vara möjligt för er.
  • Mötet ska protokollföras.
  • Den funktionshindrades behov av stöd ska tydligt belysas för att kunna få stöd som leder till goda levnadsvillkor. 
  • Alla beslut ska vara skriftliga – detta för att möjligen kunna överklagas.
  • Genomförandeplan – ska upprättas på boendet som då tydligt belyser det stöd som ska finnas i vardagen.
Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se