Träff med Västernorrlands Komunförbund

Västernorrlands Komunförbund kommer ha en dialog om den länsgemensamma utvecklingssatsningen inom funktionshinderområdet.

Inbjudna föreningar är FUB, RBU, Autism & Asperger föreningen samt Attention.

 

 

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se