Uppföljningsmöte efter politkerdebatten

Gruppen träffas på Tallgläntan för uppföljning av politikerdebatten

Anmälan till Monica Carlsson senast 24 mars

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se