Klippan

Klippan

Klippan en del av FUB där FUB:s medlemmar med utvecklingsstörning själva bestämmer vad man ska göra och vad man ska prata om.

– I Klippan kan jag vara mig själv, säger Anders Peterson, ordförande för Riks-Klippan.

– Vi i Klippan jobbar med boende, LSS och annat. Vi kan hjälpa varandra om man får problem, berättar Kristine Petersson från Kalmar-Klippan.

Hur blir man medlem i Klippan?

Det finns lokala Klippan-sektioner runt om i landet. Kontakta riksförbundets kansli för att få veta om det finns en Klippan-sektion där du bor. Telefon 08-508 866 00.

Riks-Klippan är alla Klippan-sektioner tillsammans. Styrelsen för Riks-Klippan hittar du här.

Läs mer på Klippans webbplats

Senast uppdaterad:
fredag 25 maj 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se