Föräldrautbildning Steg-ett ut våren 2017

Är du förälder till en ung person med funktionsnedsättning i Göteborg?

Föräldrautbildningen Steg- ett ut har tagits fram i samverkan mellan föräldrar och professionella.  Utbildningen ger dig en grundläggande kunskap om vad steget ut till ett vuxet liv kan innebära för den unge och för dig som förälder.

En föräldrautbildning på fem tillfällen

om vägen till vuxenlivet för unga med funktionsnedsättning

Start 23/2 – 2017

Målgrupp för utbildningen är föräldrar till ungdomar eller unga vuxna, 16-25 år, med funktionsnedsättning som är på väg att ta steget ut till ett vuxet liv.

Utbildningen består av fem tillfällen med fokus på den unges vuxenblivande. Första tillfället är 23/2 sedan 2/3, 9/3, 16/3 samt 23/3. Vi börjar klockan 17:30-20:00. Föreläsande aktörer är bland annat representanter från Socialtjänsten, Anhörigstöd, Försäkringskassan, Överförmyndarförvaltningen, Arbetsförmedlingen, och Boende. 

Läs mer

Senast uppdaterad:
februari 26, 2017