Kursprogram våren 2017 – NPF (Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar)

Vårens kursprogram om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) och psykisk hälsa

16/3 Temadag NPF och anhörigstöd, Stockholm
Sista anmälningsdag den 2 mars. Mer information och anmälan

23/3 Temadag NPF i grundskolan, Stockholm
Sista anmälningsdag den 9 mars. Mer information och anmälan

29/3 Temadag Barn med NPF, Stockholm
Sista anmälningsdag den 15 mars. Mer information och anmälan

4/4 Grundkurs om NPF, Östersund
Sista anmälningsdag den 21 mars. Mer information och anmälan

5/4 Lösningsfokuserat förhållningssätt och NPF, Stockholm
Sista anmälningsdag den 22 mars. Mer information och anmälan

20/4 Fördjupningskurs om NPF, Malmö
Sista anmälningsdag den 6 april. Mer information och anmälan
26/4 Grundkurs om NPF, Karlstad
Sista anmälningsdag den 12 april. Mer information och anmälan
3/5 Fördjupningskurs om NPF, Stockholm
Sista anmälningsdag den 19 april. Mer information och anmälan
9/5 Lösningsfokuserat förhållningssätt och NPF, Malmö
Sista anmälningsdag den 25 april. Mer information och anmälan

17/5 Temadag om ADHD i arbetslivet ”Hur personer med ADHD kan bidra till en bättre arbetsplats”, Stockholm
Sista anmälningsdag den 3 maj. Mer information och anmälan

 

Lista på samtliga kurser:

 

www.attention-utbildning.se

 

Bilagor

Senast uppdaterad:
februari 26, 2017