Tom

Aktuellt från FUB Borlänge

Här kommer vi att lägga information och annat från FUB Borlänge

Informationen finns i bilagorna nedan

  • Medlemsblad Nr 1 2020 (Endast ett medlemsblad hittills i år eftersom det på grund av coronasmittan är osäkert vilka aktiviteter vi kan genomföra).
  • FUB Borlänge har sedan slutet av mars varit i kontakt med funktionshinderomsorgen i Borlänge kommun ungefären gång i veckan. Det är ett informationsutbyte där också FUB får möjlighet att lämna synpunkter och framföra krav eller önskemål. Bilagan uppdateras efter varje kontakt med kommunen.
  • Borlänge kommun har informerat om sin syn på coronaläget i kommunen via skypemöten (möte via Internet).  Av många inbjudna funktionsrättsföreningar deltar tyvärr endast ett fåtal.
Senast uppdaterad:
september 18, 2020