Information om coronaviruset

Coronaviruset påverkar oss alla

 

FUB har samlat information om viruset och dess konsekvenser. Informationen är till stor del på lättläst

Här kan du läsa FUB:s information

Här kan du se smittskyddsläkare Anders Lindblom på Region Dalarna berättar om covid-19 – smittspridning och skyddsutrustning.

Här kan du läsa Borlänge kommuns information

I bilagorna nedan kan du läsa

  • Information om corona – enkel förklaring med Pictogram
  • Folkhälsomyndighetens råd till de som är 70 år eller äldre
  • Borlänge kommuns information de som är 70 år eller äldre
  • FUB Borlänge har sedan slutet av mars varit i kontakt med funktionshinderomsorgen i Borlänge kommun ungefär en gång i veckan. Det är ett informationsutbyte där också FUB får möjlighet att lämna synpunkter. Läs en sammanfattning i bilaga nedan. Bilagan uppdateras efter varje kontakt med kommunen.
  • Borlänge kommun har informerat om sin syn på coronaläget i kommunen via skypemöten (möte via Internet).  Läs noteringar från mötena i bilagorna nedan.

Förslag till ändringar i LSS på grund av coronapandemin

SKR som är ett samarbetsorgan för Sveriges kommuner och regioner har lämnat ett förslag till regeringen om att kommunernas ansvar enligt LSS och Socialtjänstlagen ska begränsas på grund av coronapandemin. Dessbättre har regeringen avvisat förslaget. Läs Funktionsrätt Sveriges kommentarer till detta under Aktuellt – rapporter och annan information.

Vad är bra att tänka på om man blir sjuk av coronaviruset? En film från FUB

Senast uppdaterad:
september 18, 2020