Samverkan med Bräcke Diakoni

Delar av styrelsen träffar Bräcke Diakoni för samverkan kring Daglig verksamhet.

Senast uppdaterad:
november 23, 2021