Tom

Arbetsgrupper

FUB Göteborg arbetsgrupper och kontaktpersoner 2021

Här finns en sammanställning över FUB Göteborgs arbetsgrupper och vem som är kontaktperson (KP) för respektive grupp.

Aktivitetsgruppen
Medlemsaktiviteter, medlemsmöten, studiecirklar, medlemsrekrytering

KP Angela Karlsson, angela.karlsson@goteborg.fub.se,  031-338 94 65 (FUB Kansli)
Erica Marín-Olsson
Åsa Granbom Jonsson
Caroline Mårtensson
Johan Hedenström
Maria Loustalot-Forest
Anna-Lena Palm

Intressepolitik/påverkansarbete
Prioriterade områden DV, BmSS, Skola, LSS. Bistå inför arbete i FHR. Arrangera nätverksmöten och bjuda in /möta nyckelpersoner för att informera om FUBs erfarenheter.

KP Anne Leffler, leffler.anne@gmail.com, 00739-875364
Christina Simonsson
Ulla Berndtsson
Ingrid Olsson
Åsa Granbom-Jonsson

Magnus Simonsson, magnus.b.simonsson@gmail.com
Medlemsrådgivare

Skolfrågor
Christina Simonsson, christina.simonsson@goteborg.fub.se, 0705-49 31 49 (FUB kansli)
Maria Loustalot-Forest
Helen Lindblom

DV och BmSS – Att bestämma tillsammans
Christina Simonsson, christina.simonsson@goteborg.fub.se, 0705-49 31 49 (FUB kansli)
Luz Solano

Frågor runt personer med flerfunktionsnedsättning
KP Erica Marín-Olsson, erica.olsson@telia.com, 0736-21125
Åsa Granbom-Jonsson

Projektgrupp Hus
KP Johan Hedenström, johan.hedenstrom@goteborg.fub.se, 031-338 94 67 (FUB kansli)
Anne Leffler
Åsa Granbom-Jonsson

Informationsfrågor

Redaktionskommitté FUB-Nytt, Webbplats och Facebook

KP Angela Karlsson, angela.karlsson@goteborg.fub.se, 031-338 94 65 (FUB kansli)
Christina Simonsson
Anne Leffler
Erica Marín Olsson
Helen Lindblom, helen.linblom@socialcentrum.goteborg.se, 076-220 18 62

IT/Datafrågor
Inköpt Telia-tjänst
Toel Hartman, toel@toel.se, 031-442866, 073-4350129

Ekonomi
Fredrik Berndtsson, kassör, armand.f@aol.se, 070-885 51 74
Christina Simonsson
Åsa Granbom Jonsson

Styrelsestöd, sekreterare
Christina Simonsson, christina.simonsson@goteborg.fub.se, 031-338 94 68 FUB kansli
Angela Karlsson

 

 

 

Senast uppdaterad:
september 9, 2021