Hoppa till innehåll

Arbetsgrupper

FUB Göteborg arbetsgrupper och kontaktpersoner 2023

Här finns en sammanställning över FUB Göteborgs arbetsgrupper och vem som är kontaktperson (KP) för respektive grupp.

Föreningsaktiviteter
Medlemsaktiviteter, medlemsmöten, studiecirklar
KP Angela Karlsson, angela.karlsson@goteborg.fub.se,  031-338 94 65 (FUB Kansli)
Erica Marín-Olsson
Åsa Granbom Jonsson
Caroline Mårtensson
Anna-Lena Palm

Medlemsfrågor
Medlemmar, rekrytering och engagemang
Helen Lindblom, helen.lindblom@goteborg.fub.se 076-220 81 62
Sandra Löfqvist
Fredrik Andersson, fredrik.andersson@goteborg.fub.se, 031-338 94 67 (FUB kansli)

Intressepolitik/påverkansarbete
Prioriterade områden DV, BmSS, Skola, LSS. Bistå inför arbete i FHR. Arrangera nätverksmöten och bjuda in /möta nyckelpersoner för att informera om FUBs erfarenheter.
KP Christina Simonsson, christina.simonsson@goteborg.fub.se, 0705-49 31 49 (FUB kansli)
Ulla Berndtsson
Ingrid Olsson
Åsa Granbom-Jonsson

Magnus Simonsson, magnus.b.simonsson@gmail.com
Medlemsrådgivare

Skolfrågor
Luz Solano,  luz.solano@goteborg.fub.se, 070-938 61 76
Christina Simonsson, christina.simonsson@goteborg.fub.se, 0705-49 31 49 (FUB kansli)
Frida Svärd

Frågor runt personer med flerfunktionsnedsättning
KP Erica Marín-Olsson, erica.olsson@telia.com, 0736-21125
Åsa Granbom-Jonsson

Fastighetsfrågor
KP Fredrik Andersson, fredrik.andersson@goteborg.fub.se, 031-338 94 67 (FUB kansli)
Åsa Granbom-Jonsson
Fredrik Berndtsson

Informationsfrågor

Redaktionskommitté FUB-Nytt, Webbplats och Facebook
KP Angela Karlsson, angela.karlsson@goteborg.fub.se, 031-338 94 65 (FUB kansli)
Christina Simonsson
Erica Marín Olsson
Helen Lindblom

IT/Datafrågor
Inköpt Telia-tjänst
Toel Hartman, toel@toel.se, 031-442866, 073-4350129

Ekonomi
Fredrik Berndtsson, kassör, armand.f@aol.se, 070-885 51 74
Christina Simonsson
Åsa Granbom Jonsson

Styrelsestöd, sekreterare
Christina Simonsson, christina.simonsson@goteborg.fub.se, 031-3389468, FUBs kansli
Angela Karlsson, angela.karlsson@goteborg.fub.se, 031-3389465, FUBs kansli