Tom

Arbetsgrupper

FUB Göteborg arbetsgrupper och kontaktpersoner 2020

Här finns en sammanställning över arbetsgrupperna och vem som är kontaktperson.

Som bifogat dokument finns kontaktuppgifter till medlemmarna i respektive arbetsgrupp.

Intressepolitisk/påverkansarbete
Anne Leffler

Skolfrågor
Christina Simonsson

Boendefrågor
Christina Fridén-Svahn

Aktivitetsgruppen
Angela Karlsson                    

Frågor runt personer med flerfunktionsnedsättning
Erica Olsson                    

Husgrupp
Johan Hedenström

Gymnastikhusgrupp
Johan Hedenström

Informationsfrågor
Redaktionskommitté FUB-Nytt, Webbplats och Facebook
Angela Karlsson

Senast uppdaterad:
september 15, 2020