INSTÄLLT 5/11 – Miniklubben

En unik mötesplats för små barn med motoriska svårigheter

När: Torsdagar kl. 10–11.30

Var: FUB-Huset, Lillatorpsgatan 10.

Att delta på Miniklubben är kostnadsfritt

Små barn utforskar sig själva och sin omvärld med sin kropp och sina sinnen.
När rörelseförmågan inte räcker till behöver barnen stöd för att kunna använda och utveckla sin kapacitet.
Med hjälp av Konduktiv Pedagogik – en specialpedagogik som riktar sig till barn med neurologiskt relaterade rörelsehinder – utmanas barnens förmågor genom
ett mångsidigt träningsprogram med små uppnåeliga utmaningar, professionellt stöd och en positiv attityd.

Vad är Miniklubben?

Miniklubben är en del av arvsfondprojektet Karamellpåsen och är en mötesplats och träningsgrupp för småbarn 0–3 år med motoriska svårigheter. Här stöttas barnen i att lära och utvecklas tillsammans genom lek, sång och rörelse. På Miniklubben arbetar vi i grupp men möter varje barn efter hens individuella förutsättningar. Föräldrarna spelar en aktiv roll i barnens utveckling och får vägledning och praktiska tips på hur dem på ett kreativt sätt kan anpassa hemmiljö, dagliga aktiviteter och leksituationer till barnets behov. Samtidigt lär de sig hur de fysiskt kan stötta barnet på bästa sätt.

Vem vänder vi oss till?

Då hjärnans potential är störst i de tidiga utvecklingsstadierna av livet, är konduktiv pedagogik till stor nytta för bebisar och småbarn. Därför vänder vi oss till de allra minsta, barn upp till 3 års ålder med motoriska svårigheter.

Vi rekommenderar Miniklubben för barn med neurologiskt relaterade rörelsestörningar
(t. ex. Cerebral pares), för tidigt födda barn, barn med försenad rörelseutveckling samt barn som har svårigheter med balans och samordning av rörelser.

Hur ser det ut?

Under varje tillfälle kommer vi att genomföra ett planerat program utifrån barnens förutsättningar och gruppens behov. Vi börjar tillsammans med en gemensam samling och sedan fortsätter vi med individuella övningar, lekstationer och förflyttningar. Det kommer att finnas möjlighet för frågor och diskussioner.

På Miniklubben deltar varje barn med sin förälder som kommer att stödja barnet under aktiviteten med hjälp av konduktorn (specialpedagogen utbildad inom Konduktiv Pedagogik).

Begränsat antal platser! Vi tar löpande emot anmälningar.

Anmäl ditt intresse genom att maila: veronika.csikos@brackediakoni.se

Information: https://www.brackediakoni.se/miniklubben

Senast uppdaterad:
november 3, 2020