Hoppa till innehåll

Anhörigdagen – Dalheimers hus

tisdag 21 maj kl 08:30 till kl 15:30

Nu är det åter dags!
Den 21 maj kommer du att få ta del av kunskap, erfarenheter och berättelser om och från anhöriga till personer med funktionsnedsättningar eller sjukdomar.
Dessutom ges en bild av hur utvecklingen av stödet till anhöriga ser ut lokalt och nationellt.
Hos utställarna träffas vi för samtal och inspiration.

När: Tisdagen den 21 maj klockan 08.30 – 15.30
Var: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 i Göteborg
Anmälan: senast 25 april till: ombudsman@funktionsrattvg.se
Kostnad: Medlemmar i våra föreningar: 395 kr, övriga: 595 kr. Studenter: 195 kr. Utställare 1495 kr.
I priset ingår fika och lunch.
Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Anmälan till ombudsman@funktionsrattvg.se senast 25 april.
Uppge om du vill vara med som deltagare.
Önskemål om specialkost, hörslinga eller dylikt
lämnas vid anmälan.
Vänligen respektera parfymfritt.
Info: Läs mer i bifogad pdf och under Läs-mer nedan.

Läs mer

PROGRAM
När: Tisdagen den 21 maj klockan 08.30 – 15.30
Var: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 i Göteborg
Anmälan: senast 25 april till: ombudsman@funktionsrattvg.se

Välkommen till Anhörigdagen 21 maj
Registrering
Inledning med Elaine Johansson, ordförande i Funktionsrätt Västra Götaland och
FUB Västra Götaland samt moderatorerna för dagen Carina Hvalstedt från
riksförbundet Huntingtons sjukdom och Maria Ahlqvist, Nka (Nationellt
kompetenscentrum anhöriga).
K oordinatorstöd – som stolen mellan stolarna, Mona Pihl, projektledare och
möjliggörare/praktiker på Nka, om koordinatorstöd för föräldrar som har barn med
funktionsnedsättning. Genom koordinatorstöd upplever föräldrar minskad stress och
oro. Hälsan påverkas positivt och förutsättningar för yrkesliv och sysselsättning
förbättras.
Fikapaus
Vilket stöd får barnet när föräldern är sjuk? Cecilia Lundmark, sjuksköterska och
etisk vägledare om hur Sahlgrenska universitetssjukhuset arbetar med att ge
information, råd och stöd till barn som är anhöriga.
Att vara förälder, Maud Deckmar är författare, föreläsare och förälder till Fred som
har intellektuell funktionsnedsättning och autism. Här tar hon avstamp i sin egen
erfarenhet för att levandegöra perspektiv, synsätt och värderingar om hur livet och
föräldrarollen förändras.
Lunch inklusive tid till utställare
Det handlar om att orka på obestämd tid, Maria Linné, projektledare
Riksförbundet Huntingtons sjukdom om projektet som skapar digitala stödinsatser
för unga anhöriga där någon i familjen har en neurodegenerativ sjukdom. Emma
Söderström, ung anhörig berättar om sina upplevelser under tiden hennes mamma
var sjuk.
Att förstå och möta anhörigas situation och behov, Lisette Wahlroth och Jenny
Järf, utredare vid Socialstyrelsen om kunskapsstöden som handlar om att integrera
anhörigperspektivet inom hälso – och sjukvården och socialtjänsten samt hur
handläggare inom socialtjänsten kan uppmärksamma och involvera anhöriga.
Fruktpaus och utställning
Att låta alla känslor ta plats, Egon Rommedahl, teolog, leg. psykoterapeut och
handledare. Om att komma till insikten att man i samtal och möten med andra både
påverkar och påverkas, att det är i mötet med andra som vi blir till.
Avslutning

Kostnad: Medlemmar i våra föreningar: 395 kr, övriga: 595 kr. Studenter: 195 kr. Utställare 1495 kr.
I priset ingår fika och lunch. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.
Anmälan till ombudsman@funktionsrattvg.se senast 25 april. Uppge om du vill vara med som
deltagare eller utställare samt fakturaadress. Önskemål om specialkost, hörslinga eller dylikt
lämnas vid anmälan. Vänligen respektera parfymfritt.
För mer information, kontakta: Ann-Mari L Rannanpää: 0761-41 66 44

Bilagor