Inställd föreläsning – Pepp, stöd och nya tankar – Lasse Brandmannen Gustavson

Var: FUB-huset, Lillatorpsgatan 10
När: OBS! Föreläsningen är flyttad till våren 2022. Vi återkommer med nytt datum.
Måndag 20 september, kl 18:00-20:00 paus kl 19:00 för kaffe/te och macka. Fika till självkostnadspris
Kostnad: Föreläsningen är avgiftsfri. Obs! Anmälan krävs

Lasse ”Brandmannen” Gustavson, kommer till oss och delar med sig av insikter och erfarenheter ur livet. Dels om vägen tillbaka efter en arbetsolycka, men även som förälder till ett barn med funktionsvariation. Lasse har idag vuxna barn och med det, ett flerårigt perspektiv till de glädjeämnen och vedermödor det innebär att vara förälder till ett barn med tydliga särbehov.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och tar emot ett begränsat antal personer, håller avstånd och kommer bara om vi är friska och symptomfria och anpassar oss till nya direktiv.

Anmälan och frågor: Madeleine Käll, Studieförbundet Vuxenskolan, e-post: madeleine.kall@sv.se, tel: 031-707 18 22

Senast uppdaterad:
september 2, 2021