Kursen skjuts upp – Kursstart – Tecken som AKK genom livet – fortsättning

På grund av de nya rekommendationer som råder kommer kursstarten flyttas fram till våren 2021. Vi återkommer när vi har ett nytt datum bekräftat och återkommer då även till er som redan anmält er om ni är intresserade av att gå vid detta tillfälle istället. 

Var: FUB-huset, Lillatorpsgatan 10
När: Kursstart söndag 8 november, totalt 5 gånger
Tid: Kl 16:00-18:30 med paus för frukt och dricka
Kostnad: 1000 kr, för medlem i FUB 800 kr

Kursen riktar sig till anhöriga och personal – som redan idag använder tecken som AKK
– som vill få ett bättre flyt i tecknandet
– som vill bygga på sin kompetens ytterligare

För att kursen ska starta måste det vara minst åtta deltagare.
Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att kursen ska hållas säkert.
Kursledare Alexandra Granat, utbildad teckenspråk- och dövblindtolk, handledare i Karlstadmodellen och med 15
års erfarenhet av arbete med personer med språklig sårbarhet.

Anmälan och frågor: Linnea Isberg, Studieförbundet Vuxenskolan, e-post: linnea.isberg@sv.se, tel: 031-707 18 22

Senast uppdaterad:
november 3, 2020