Öppna förskolan TilLiten

Liten barngrupp
Här finns möjlighet till lek, sång, fika och samtal. Barngruppen är liten, lokaler och leksaker är anpassade och vi har höga hygienkrav. Barn 0–6 år är välkomna till oss.

Möjligheter

På TilLiten arbetar Lina som är logoped och har kompetens och erfarenhet av bland annat habilitering och stödsamtal.
Vi finns i FUB-huset på fredagar kl 9.30–12.00.
Planerad start är 3/9 med reservation för de rekommendationer som gäller ang Covid-19.
Följ information på Facebook och hemsida.

Frågor, kontakta Lina Bjarnegård Carlsson, tel 0765-03 26 11,
lina.b.carlsson@brackediakoni.se. Info, www.brackediakoni.se/tilliten.

TilLiten är ett samarbete mellan Bräcke diakoni och FUB Göteborg

Senast uppdaterad:
juni 9, 2021