Tom

Mål och åsikter

 • Ledare
 • Uttalanden
 • Policydokument.
 • Remissvar – Daglig Verksamhet FUB Göteborg, insänt 2016-08-15, samt riks-FUB’s policy kring Daglig Verksamhet. Under bilagor nedan finns remissen och policyn att läsa.
 • Brukarrådsrepresentanter FUB Göteborg 2016 – kontaktlista, se under bilagor nedan.
 • Rapporter
 1. FUBs rapport 500 röster om LSS – färdig maj 2018
 2. Normalt föräldraansvar 2018
 3. Fångad i fattigdom – uppdaterad januari 2018
 • Bloggar
 • Ansökan om ett vanligt liv

Här finns en länk till Riks FUB’s åsikter samlade.

Senast uppdaterad:
april 7, 2021