Tom

Öppna förskolan TilLiten

Välkommen till öppna förskolan TilLiten!

Öppna förskolan TilLiten är en mötesplats för barn med funktionsnedsättning, och deras föräldrar.

Här anpassas leken efter ditt barns förmåga och du som förälder kan träffa andra i samma situation.

Möjlighet till samtal

På öppna förskolan TilLiten börjar vi varje tillfälle med en sångsamling och avslutar med fika och möjlighet till samtal. Vi som arbetar på TilLiten har varierade kompetenser och erfarenheter bland annat av habilitering och stödsamtal.

Var: FUB-huset på Lillatorpsgatan fredagar kl 09.30 till 12.00

Frågor: Lina Bjarnegård Carlsson, tel 0765-03 26 11 (sms går bra) lina.b.carlsson@brackediakoni.se
Läs mer på: brackediakoni.se/tilliten

Arrangör: Bräcke Diakoni i samarbete FUB Göteborg, Göteborgs Kyrkliga Stadsmissionen, RBU och Tidigt Föräldrastöd.

Information: Under bilagor hittar du affischer och flyers på svenska, engelska, somaliska och arabiska.

Läs mer

Senast uppdaterad:
september 15, 2020