Tom

Öppna förskolan TilLiten

Välkommen till öppna förskolan TilLiten!

Öppna förskolan TilLiten är en mötesplats för barn med funktionsnedsättning, och deras föräldrar.

Här anpassas leken efter ditt barns förmåga och du som förälder kan träffa andra i samma situation.

Möjlighet till samtal

På öppna förskolan TilLiten börjar vi varje tillfälle med en sångsamling och avslutar med fika och möjlighet till samtal. Vi som arbetar på TilLiten har varierade kompetenser och erfarenheter bland annat av habilitering och stödsamtal.

Var: just nu endast digitalt. Se TilLitens hemsida för mer info. Förhoppning om att starta fysiska träffar i FUB-huset hösten 2021

Frågor: Lina Bjarnegård Carlsson, tel 0765-03 26 11 (sms går bra) lina.b.carlsson@brackediakoni.se
Läs mer på: brackediakoni.se/tilliten

Arrangör: Bräcke Diakoni i samarbete FUB Göteborg.

Information: Under bilagor hittar du informationf om öppna förskolan TilLiten, affischer och flyers på svenska, engelska, somaliska och arabiska.

Läs mer på TilLitens vår hemsida.  www.brackediakoni.se/tilliten

Läs mer

Senast uppdaterad:
juni 8, 2021