Hoppa till innehåll

Personuppgifter

Hur jobbar vi på FUB med personuppgifter?

Personuppgifter är exempelvis namn, adress, personnummer, telefonnummer och mejladress.

När du blir medlem hos oss lämnar du dina personuppgifter.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna skicka information och tidningar till dig.

Det är viktigt att vara försiktig med personuppgifter.

Vi på FUB gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter.
Vi frågar bara efter de uppgifter vi behöver.
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som vi behöver dem.

Om du vill att vi ska ta bort dina personuppgifter från våra register kan du kontakta oss.
Du kan kontakta oss via e-post till fub@fub.se eller ringa till vårt kansli på telefonnummer 08-508 866 00.

Under bilagor kan du läsa vår personuppgiftspolicy och vår information om hur vi använder personuppgifter.

Du hittar även information om GDPR på lättläst från DART.

Läs mer

Den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större skydd av personuppgifter och påverkar samtliga organisationer och företag.

De viktigaste ändringarna i dataskyddsförordningen är att du har rätt att begära rättelse, radering eller tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifterna och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

När behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du även rätt att närsomhelst ta tillbaka samtycket. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.

För oss på FUB är det viktigt att värna den personliga integriteten och vi använder bara personuppgifter till det som vi verkligen behöver. Vi jobbar hela tiden med att anpassa våra rutiner så att de stämmer överens med svensk lagstiftning. FUB ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Bilagor