Hoppa till innehåll

Råd och stöd

Ibland kanske du behöver tala med någon
om det som är viktigt för dig.

Då kan du få råd och stöd från FUB.

Du kan ställa frågor.

Du kan prata med andra om dina erfarenheter.

Du kan få information om vilken rätt till stöd
personer med funktionsnedsättning har.

På FUB finns olika sorters rådgivare.

Vissa är själva medlemmar och
föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Andra kan extra mycket om lagar och regler.

Klicka på bilden nedan, så får du information om var du hittar Råd & Stöd

https://www.fub.se/rad-stod/

Ring kontoret så hjälper vi dig
att vända dig till rätt person.
Telefonnummer 031-338 94 60.

Läs mer

Genom FUB kan du som medlem få rådgivning i olika former.
Du kan prata med föreningens anställda, medlemsrådgivare och rättsombud.

Medlemsrådgivare
För föräldrar, syskon och andra anhöriga erbjuder vi stöd i en unik verksamhet.
Medlemsrådgivarna är själva föräldrar till barn med funktionsnedsättning.
De kan hjälpa till med olika frågor som rör kontakter med myndigheter t ex.
De ingår i ett nationellt nätverk där de får årlig fortbildning inom olika områden.
Självklart har medlemsrådgivarna tystnadsplikt.
Medlemsrådgivarnas arbete är ideellt i mån av tid.

Magnus Simonsson, FUB Göteborg, e-post magnus.b.simonsson@gmail.com.

Föreningskonsulent och ordförande
På lokal nivå kan du vända dig till kansliet för råd om LSS, god man, vårdbidrag och annat samhällsstöd.
FUB har även rättsombud på riksnivå.

Christina Simonsson, Verksamhetsutvecklare/Föreningskonsulent FUB Göteborg,  christina.simonsson@goteborg.fub.se,
031-338 94 68.

Angela Karlsson, Kommunikatör/Föreningskonsulent FUB Göteborg, angela.karlsson@goteborg.fub.se,
031-338 94 65.

Rättsombud
FUB:s rättsombud hjälper medlemmar i juridiska frågor. De har genomgått en grundutbildning i juridik med inriktning på den lagstiftning som är viktig för personer med funktionshinder och kan hjälpa till med olika frågor runt t ex överklagningar. Rättsombuden arbetar ideellt i mån av tid.

Jurister
Riksförbundets jurister arbetar med intressepolitiska frågor och förbundsjuridik och stöttar även rättsombuden och medlemsrådgivarna i deras arbete.

Läs mer om råd och stöd från riksförbundet FUB här.