Tom

Riktlinjer för sjukvård

Nu har Västra Götalandsregionen bestämt riktlinjer för hur alla ska få en bra vård.

Det gäller alla vuxna med medfödda funktionsnedsättningar. T ex personer med utvecklingsstörning eller autism.

Riktlinjerna visar hur ansvaret ska fördelas mellan primärvården, länssjukvården och vuxenhabiliteringen.

Nu har vi gjort en sammanfattning också, se bilagor.

Riktlinjerna är bra för våra medlemmar, men det är viktigt att vi nu hjälps åt att ställa frågor till sjukvården på alla nivåer så att riktlinjerna fungerar i verkligheten.

FUB Västra Götaland tar upp frågor som rör regionen, exempelvis habiliteringen.

Läs mer

Senast uppdaterad:
december 17, 2019