Tom

Styrelse

Styrelsen FUB Göteborg 2020

Ordförande
Anne Leffler, leffler.anne@gmail.com

1:e vice ordförande
Erica Marin Olsson erica.olsson@telia.com

2:e vice ordförande
Åsa Granbom Jonssonasa.granbom@tele2.se

Ledamot
Caroline Mårtensson, martensson.caroline@gmail.com

Ledamot
Margareta Elmberg, marg.elmberg@gmail.com

Ledamot
Lena Hasselgren, lenamhasselgren@gmail.com

Ledamot/Kassör
Fredrik Berndtsson, armand.f@aol.se

Ersättare
Christina Fridén Svahn, Mobil: 0705-31 65 00

Ersättare
Gunnel Sörensen, gunnelsorensen2046@icloud.com

Ersättare
Ingrid Olsson, Ingridolsson20@gmail.com

Ersättare
Maria Loustalot-Forest, mariaforest@gmail.com

 

Möten datum och tider

Klicka på Läs-Mer-text nedan

Läs mer

Senast uppdaterad:
maj 26, 2020