Hoppa till innehåll

FUB Hallands län

Länsförbundet FUB i Halland är ett förbund, som arbetar för att stödja länets fem lokalföreningar samt Inre Ringens lokalsektioner i Halland.

Detta arbete görs dels genom kurser, konferenser och föreläsningar som LänsFUB ordnar eller som lokalföreningarna själva anordnar för sina medlemmar och/eller för länets alla FUB:are.

Målet är att medlemmarna ska bli så välunderrättade och informerade som möjligt. Kunskapen ska öka hos lokalföreningarna och dess styrelser.

LSS-Skolan 2023 författad av Harald Strand (före detta ordförande i Riksförbundet FUB) finns under Bilagor.

Organisationsnummer: 849200 – 9579

Kontaktperson

Kerstin Tegnér
kerstin.tegner@telia.com
0300-258 73
070-403 49 91

Bankgiro: 692-7248

Webbplats: https://www.fub.se/halland

Länsförbund: FUB Hallands län

Lokalföreningar

Bilagor