FUB Hallands län

Länsförbundet FUB i Halland är ett förbund, som arbetar för att stödja länets fem lokalföreningar samt Inre Ringens lokalsektioner i Halland.

Detta arbete görs dels genom kurser, konferenser och föreläsningar som LänsFUB ordnar eller som lokalföreningarna själva anordnar för sina medlemmar och/eller för länets alla FUB:are.

Målet är att medlemmarna ska bli så välunderrättade och informerade som möjligt. Kunskapen ska öka hos lokalföreningarna och dess styrelser.

Kontaktperson

Kerstin
Tegnér
kerstin.tegner@telia.com
0300-258 73
070-403 49 91

Bankgiro

692-7248

Länsförbund

FUB Hallands län