Tom

Rättsombud Willy Engebrethsen

LänsFUB:s projekt kvalitetssäkring och tillsyn
Willy Engebrethsen har fått i uppdrag att under 2013 – 2018 genomföra projektet ”LSS-lagens tillämpning inom kommunala och upphandlade verksamheter samt kvalitetssäkring och tillsyn av verksamheter som berör aktuell personkrets”.

Bakgrund och anledning till projektet är att LSS inte längre fungerar som det var tänkt och att det råder brist på rättssäkerhet samtidigt som det inte funnits någon fungerande tillsyn.

Syftet med projektet var att stärka rättsskyddet och skapa bättre garantier för att kommunala och upphandlade verksamheter ger stöd enligt LSS-lagens mening.

Projektet är nu avslutat men arbetet med att stärka rättsskyddet fortsätter.

Kontakta gärna Willy Engebrethsen och berätta om era erfarenheter av omsorgen i kommunen.
Anonymitet garanteras!
Tel: 070-554 01 26

Senast uppdaterad:
september 10, 2020