Hoppa till innehåll

Styrelse

Styrelsen för FUB Härnösand

Ordförande: Ingalill Morell
Vice ordförande: Solveig Hamrin
Sekreterare: Monica Vedin Jonsson
Kassör: Anita Fällgren

Övriga Ledamöter
Monica Fröjdh-Nyberg
Håkan Mellberg
Irja Näckstrand
Berit Söderlind- Nordstrand
Lena Öhman
Maria Öström
Ersättare:
Anna Blomberg, nyval
Ingela Nilsson, nyval

Revisor:
Gunn Norberg, omval

Revisorsuppleant:
Birgitha Olsson

Ledamöter i Läns-FUB:
Berit Söderlind-Nordstrand

Studieorganisatör:
Styrelsen

Ledamot i Funktionsrätt:
Stefan Morell

Ersättare:
Krister Eriksson

Ledamot i tillgänglighetsrådet:
Stefan Morell

Ersättare:
Krister Eriksson

1 ledamot till Länsförbundet FUB:
Berit Söderlind Nordstrand