FUB HÄSSLEHOLM

Kontaktperson

Kjell Göran
Hansson
kjell.goran.hansson@gmail.com
0451-132 67
070-814 72 01

Bankgiro

476-5590

Länsförbund

FUB Skåne län