Nytt år – nya genomförandeplaner

Bor du i gruppbostad? Då är det viktigt att din genomförandeplan uppdateras. Det är boendet som ska hålla reda på att det blir gjort men det skadar inte att du eller någon som hjälper dig kollar. När den ska uppdateras ska stå i genomförandeplanen. I genomförandeplanen ska det stå vad boendet ska göra för att hjälpa dig. Viktigt att det står skall göras och  inte bör göras, eller om möjligt eller något liknande som blir otydligt. Kom ihåg att du har rätt att få hjälp med två egna aktiviteter varje vecka. Dit räknas inte att gå och handla mat. Promenader och liknande ska du ha ändå.  Gruppaktiviteter, när ni är flera som gör något tillsammans, räknas inte heller in i de två egna aktiviteter som du har rätt till.

 

Går du på DV (daglig verksamhet)? Då gäller samma. Genomförandeplanen ska uppdateras inom den tid som står i genomförandeplanen. Och den ska vara tydlig och ge dig en meningsfull sysselsättning.

Senast uppdaterad:
januari 31, 2022