Tom

Styrelsen 2022-2023

FUB-föreningen leds av en styrelse. Till styrelsen är knuten flera utskott och kommittéer som på styrelsens uppdrag arbetar med olika delar av verksamheten. De stöttar och hjälper den anställda personalen att bedriva en bra verksamhet. Vad vi skall koncentrera oss på anges i verksamhetsplanen varje år. Vad vi gjort varje år redovisas samlat vid årsmötet.

Läs mer

Senast uppdaterad:
april 25, 2022