Tom

Artikel: ”Ska manifestera för allas lika värde”

Samhället ska vara för alla. Det menar Anna Wändesjö, Erik Kullman, Kevin Lindeborg, Joakim Hammar och Emma Lindblad som på lördag ska informera och manifestera.

De är aktiva i FUB, föreningen som samlar personer med intellektuell funktionsnedsättning, och som arbetar för ett gott liv för alla. I Kalmar har föreningen ungefär 200 medlemmar, både personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. FUB ordnar olika aktiviteter, som matlagning, bowling, korvgrillning och dans.

– Ibland gör vi utflykter, säger Emma.

De som är under 29 år har aktivitetsersättning, de som är över 29 har sjukersättning.

– Problemet är att aktivitetsersättningen och sjukersättningen inte följer med i kostnadsutvecklingen och inte räknas upp, säger Göran Stridsberg.

Det gör att ungdomarna går ekonomiskt back varje månad, och ofta är det föräldrarna som får hjälpa till.

Kevin, som är 27 år och har haft aktivitetsersättning fram tills nu, får ingen ersättning alls för försäkringskassan har beslutat att han ska stå till arbetsmarknadens förfogande.

– Den enda motiveringen är att hans besvär inte är så omfattande. Hans handläggare har inte kunnat ge en reell anledning, säger Kevins bror Tom, som hjälper honom med myndighetskontakterna.

Beslutet är överklagat till förvaltningsrätten.

– Men den enskilde ställs mot försäkringskassans gigantiska apparat med jurister och handläggare.

Kevin har haft kontakt med arbetsförmedlingen.

– De vill få mig att arbetspröva, men jag har varit i arbete jag inte klarar av, jag vill inte att det ska hända igen.

Hans Blomgren, som är ordförande i FUB Kalmarbygden säger att föreningen upplevt en försämrad kompetens bland handläggarna, både på försäkringskassan och i kommunen.

– De gör så gott de kan, men det är många som gått i pension.

De som har daglig verksamhet får habiliteringsersättning för det. Men det går knappt jämt ut.

– Det räcker inte till resan, och så ska man betala för lunch och fika, säger Erik.

– Det finns inte en chans att man kan spara en enda krona, säger Kevin.

På lördag ska FUB ha en aktion för allas värde på Larmtorget i Kalmar, mellan 11 och 14.

– Det är många i föreningen som inte kan föra sin egen talan, säger Hans.

Senast uppdaterad:
december 7, 2019