FUB KALMARBYGDEN

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. För att kunna hjälpa våra medlemmar samarbetar vi med LSS-rådet, habiliteringen, och andra handikappföreningar samt att vi försöker medverka i alla frågor som berör våra medlemmar. På vår hemsida hittar du information om vår lokalförening, om vad som är på gång i kommunen, kultur- och fritidsaktiviteter mm

Numret till kansliet är 0480-164 25 eller 0480-430879.
Vi finns på Nygatan 30 i Kalmar.
Mailadressen är kalmarbygdenfub@funktionsrattkalmarlan.se

Kontaktperson

FUB KALMARBYGDEN
kalmarbygdenfub@funktionsrattkalmarlan.se
0480-164 25

Plusgiro

64 87 92-0

Länsförbund

FUB Kalmar län