Tom

Inre Ringen

Inre Ringen är en grupp för dig med någon form av funktionsnedsättning.
Gruppen startade upp under våren 2018
Möten hålls i FUB-lokalen Norra Kyrkogatan 4 i Karlstad.
Vi arbetar precis som övriga föreningen i Karlstad, Grums, Hammarö, Kristinehamn, Kil och Forshaga

Styrelsen består av:

  • Ordförande Maria Carlsson- Karlstad
  • Vice ordförande Louise Söderlind
  • Sekreterare Markus Redman – Kristinehamn

 

Handledare för Inre Ringen Karlstad med omnejd är:

  • Ester Wästlund
  • Lennart Björk
  • Lena Bakke

 

Aktuellt i Inre Ringen Karlstad 22/11-2018

MANIFESTATIONEN
Vi som kan från Inre Ringen skall delta på manifestationen om nedskärningarna i LSS

STADGAR
Det finns inga stadgar för Intre Ringen. Det är Klippans stadgar som gäller fortfarande.
VI kollar upp i fall det finns möjligheter att få dem till kansliet.

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE
Vi kollar fortsatt över och rapporterar när vi stötet på problem i vår vardag.
Bertil Grupp hade besökt Medborgarhuset i Säffle hade synpunkter på tillgängligheten där.

FRITIDSKNUTEN
Knuten ska inte flyttas inom den närmsta tiden. Tillstånd saknas för nybyggnantioner. Tanken är att ett hotell och bostäder ska byggas på platsen. De räknar med att inte flytta på några år framöver.
Men vi bevakar detta ändå i fall förändringar sker.
Knuten har fått en ny chef som heter Ulrika Falsta.
Det har blviit lite bättre med personalen på knuten. Om ”problem” kvarstår så finns tankar på att bjuda in personal på Knuten till ett Inre Ringen möte.

EKONOMI
AU skall kika på ekonomin för Inre Ringen. Vad har vi att tillgå oss med för vår verksamhet.

DELTAGANDE PÅ MÄSSOR
FUB Karlstad med omnejd har tackat nej till att delta på barnmässan. Dick skall vi delta på andra mässor där vår målgrupp finns.

VÅRA KOMMUNER
Vi gav Ulf Persson i uppgift att söka föreningsbidrag i Kristinehamns Kommun.

KOMMANDE AKTIVITETER
– Temakväll om Hälsa 26/11
– Länsdans på Holken 13/12 med Fernandoz
– Julmyset på ”kansliet” 19/12

DAGTRÄFF
Ester Westlund kom med förslag om pensionärsträff för FUB:are över 65 år. Det finns dåligt med akiviteter för dessa medlemmar. Förslag finns att äta lunch gemensamt på Resurscentrum i Karlstad.

NÄSTA MÖTE
Vi beslutade att nästa möte blir den 16/1

 

Aktuellt i Inre Ringen Karlstad 31/10-2018
– Region Värmland och Landstinget går samman till en region.

– Förslag på att ta fram stadgar för Inre RIngen om det finns på riks?

– Bjuda in FUB Örebro till en träff. Lennart kontaktar Militza på kansliet i Örebro

– Per informerade om Inspirationsdagar 29-30/3 2019 på Uno

– BVI skall kika på tillgänglighet på offentliga platser med rullstolesplatser.
Hur ser det ut med tillgänglighetsguide i de olika kommunerna?

– Knuten skall flytta till nya lokaler. Ester och Jan skall på möte och bevakar detta

– Ester har besökt Knuten en kväll,. Då var det Quiz. Hon rapporterar att det var välbesökt.
Det är lite mindre folk när det inte är någon speciell aktivitet.

– Träff i Kristinehamn med Annne Hölmebakk. Markus, Ester och Ulf Persson.

– Ulf Persson har tagit fram papper för att söka föreningsbidrag i Kristinehamns Kommun

– Vi skall läsa artiklar ur Unik. Aktuellt är artikeln om LSS utredningen

– Träff med AU/styrelsen för att informera. Jimmy och Maria beslutades besöka detta.

– Vi skall delta i mässor och visa att vi finns till. Barnmässan 2019 är ett förslag

– Ta fram lokalt informationsmaterial om FUB. Vad vi vill i Värmland?

Aktuellt i Inre Ringen Karlstad 26/9-2018

– Vi kommer att ställa frågor till de värmländska poltikerna i riksdagen

– Informera i vårt eget medlemsblad om vår verksamhet

– Informera olika förvaltningar ovh föreningar om vår verksamhet

– Bjuda in andra ”Inre ringen” föreningar för att få tips och råd

– Läsa tidningen UNIK gemensamt och prata om artiklar

Senast uppdaterad:
mars 18, 2021